únava (pdqâ®): podpůrná léčba [] -posttreatment úvahy

Tato část dodatečné ošetření byl speciálně připravena pro ty jedince s nádorovým onemocněním, kteří byli mimo všechny antineoplastické terapii po dobu alespoň 6 měsíců. Důvodem pro vytvoření samostatné sekce je dvojí. Za prvé, etiologie problémů se liší u jednotlivců, kteří podstoupili léčbu proti těm, kteří jsou již prodělává tuto terapii. Za druhé, intervenční strategie a informace mohou být lépe přizpůsobeny tak, že tam bude větší pravděpodobnost naplnění potřeb těchto dvou odlišných populací.

Toto doplňkové a alternativní medicíny (CAM) souhrnné informace poskytuje přehled o využití PC-SPES jako léčba u lidí s rakovinou. Souhrn obsahuje stručnou historii PC-SPES výzkumu, jehož výsledky klinických studií, a případné nežádoucí účinky PC-SPES. Zahrnuty v tomto přehledu je diskuse o znečištění PC-SPES a jeho odstoupení z cest distribuce; Tento přehled obsahuje následující klíč informatio; PC-SPES je patentovaná směs osmi …

Existují důkazy o tom, že únava významně ovlivňuje kvalitu života přežili rakovinu. Zkušenosti z únavy při onkologických pacientů je docela podobný zkušenostem u pacientů s chronickým únavovým syndromem v obecném lékařském prostředí. [1] Několik studií bylo hotové, které indikují vliv únavy na kvalitu života, ale některé příklady následují