Ewing sarkom léčba (pdqто): Léčba [] -cellular klasifikace

Ewingův sarkom patří do skupiny novotvarů se běžně označuje jako malé, kulaté, blue-buněčných nádorů dětství. Jednotlivé buňky Ewingova sarkomu obsahují kruhové-to-oválné jádra s jemně rozptýlenou chromatinem bez jadérky. Občas buňky s menší, hyperchromatická, a pravděpodobně degenerativních jádry jsou přítomny, dávat / temné cele vzor světlo buněk. Cytoplazma se pohybuje v množství, ale v klasickém případě je jasné, a obsahuje glykogen, který může být zvýrazněn s periodickým kyseliny Schiffova barvení. Nádorové buňky jsou zhutnění a růst v difúzní vzoru bez známek strukturální organizace. Nádory s požadovanou translokaci, které ukazují diferenciaci neuronů nejsou považovány za samostatný subjekt, ale spíše část kontinua diferenciace.

Toto doplňkové a alternativní medicíny (CAM) souhrnné informace poskytuje přehled o využití konopí a jeho složek jako léčba pro lidi s rakovinou-příbuzné symptomy způsobené samotným choroby nebo její léčby; Tento přehled obsahuje následující klíč informatio; Konopí se používá k léčebným účelům již tisíce let; Federálním zákonem, držení konopí, také známý jako marihuana, je nezákonné ve Spojených státech, nicméně, rostoucí počet států …

Cytogenetické změny v Ewing sarkom

Cytogenetické studie Ewing sarkom identifikovali konzistentní změně ve EWSR1 lokusu (člen rodiny TET [TLS / EWS / TAF15] RNA vazebných proteinů) na chromozomu 22. band Q12, které se mohou zapojit i další chromozómy, včetně 11 nebo 21. [ 3] je příznačné, že amino-konec genu EWSR1 je vedle sebe s C-konci jiného genu. Ve většině případů (90%), C-konci je poskytována FLI1, člen rodiny Ets transkripčních faktorů genů lokalizován na chromozómu 11 pásma Q24. Ostatní členové rodiny Ets, které se mohou kombinovat s genem EWSR1 v pořadí podle frekvence jsou ERG, která se nachází na chromozomu 2; ETV1, který se nachází na chromozomu; a E1AF, který se nachází na chromozomu 1; Tyto výsledky v následujících translokace t (2; 22), [4] t (; 22) a t (1; 22), resp. Zřídka, ostatní rodinní příslušníci TET může nahradit včasného varování. [5] Kromě těchto konzistentních aberace zahrnující gen na 22q12 EWSR1, přídavné numerické a strukturální aberace byly pozorovány Ewing sarkom, včetně zisků chromozomů 2, 5, 8, 9, 12 a 1; nonreciprocal translokace t (; 16) (q1, q11.2 a delece na krátkém raménku chromozomu 6. trizomie 20 může být spojena s agresivnějším podmnožiny Ewing sarkomu nádorů [6].